Printvriendelijke versiePDFAAArss

grof huisvuil

Om in regel te zijn met het Materialendecreet en het uitvoeringsbesluit ‘VLAREMA’ van de Vlaamse Overheid kan het gemeentebestuur geen gratis ophaalrondes van grofvuil aan huis meer organiseren.

reglement ophaling grofvuil aan huis op afroep (application/pdf, 102.4 kB, info)

retributiereglement ophaling grofvuil aan huis op afroep (application/pdf, 96.5 kB, info)

Wat wel en wat niet?

WEL 

NIET

brandbaar restafval dat niet in de huisvuilzak kan, dat niet hergebruikt kan worden of niet voor recyclage in aanmerking komt

afval dat wordt aangeboden in zakken of dozen (wel: in restafvalzak of selectieve inzameling op milieupark)

max. 60 kg en 2 meter (= hanteerbaar door 2 mensen)

afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) (wel: milieupark of gratis ophaling aan huis door Kringwinkel indien het toestel nog werkt)

vb. kapotte (tuin)meubelen

steengruis, roofing, golfplaten uit asbestcement (wel: milieupark)

vb. oud tapijt

afbraakmaterialen zoals isolatiemateriaal, binnendeuren, bakstenen, … (wel: milieupark)

vb. groot stuk speelgoed

sanitaire toestellen (WC, lavabo, bad), porselein (wel: milieupark)

vb. oude matras

vlak glas en spiegels (wél: milieupark)

vb. harde plastics die niet selectief ingezameld worden (frigobox, grote reiskoffer…)

isomo (wel: milieupark)

gasflessen (wel: breng de lege gasfles naar de gasflesverdeler (zoek via www.febupro.be)

tuinafval, boomstronken, wortels (wel: milieupark of thuiscomposteren)

snoeihout (wel: milieupark of thuiscomposteren)

alles wat selectief wordt ingezameld (glas, papier en karton, PMD, KGA): kijk op de ophaalkalender voor de ophaaldag en bied het correct aan!

oude metalen (wel: milieupark of schroothandelaar)

Naar milieupark of ophaling op afroep

Vanaf 1 juli 2013 kan je mits betaling:

  •  Het grofvuil zelf naar het recyclagepark (Stationsplein) brengen.
  • Als je het niet naar het recyclagepark kan brengen, kan je het mits betaling laten ophalen door de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland. De I.V.M. voorziet deze extra service 6 keer per jaar (evenredig over het jaar verspreid). De aanvragen voor ophaling worden per gemeente gebundeld.

Ophaling op afroep: praktisch

  • Telefoneer tijdens kantooruren naar tel. 0800 13 580 of dien een aanvraag in via het e-loket op www.ivmmilieubeheer.be.
  • Geef je naam en adres op evenals welke goederen je wil aanbieden.
  • Op basis van de omschrijving van het aangeboden afval wordt een betalingsaanvraag opgemaakt. Deze dienstverlening kost 40 euro (inclusief transport- en verwerkingskost). Hiervoor mag je maximaal 300 kg grof huisvuil aanbieden. Per extra kg zal 0,10 euro/kg worden aangerekend.
  • Na ontvangst van betaling ontvang je van de I.V.M. een bevestiging van de ophaling met de opgave van een concrete ophaaldag. De uiteindelijke ophaaldag kan enkele weken na de aanvraag vallen!
  • Op de ophaaldag zet je vóór 07.00 uur ’s morgens het afgesproken afval aan de straatkant (er wordt niet opgehaald op privéterrein). De ophaler neemt enkel het afval mee zoals het bij de aanvraag werd opgegeven, niets méér maar ook niets minder.

Lees het grof huisvuilkrantje (application/pdf, 705.1 kB, info) voor meer info.

milieu- en duurzaamheidsambtenaar

Dorp 1
9950 Waarschoot
tel. 09 250 59 17
fax 09 250 59 55
duurzaamheid@waarschoot.be