Printvriendelijke versiePDFAAArss
Kinderopvang Meetjesland
cover gemeentelijk infoblad
Toerisme Meetjesland
Werken in Waarschoot
Infolijn 1700
logo belgium.be
Meetjesland
Nieuws
Vernieuwde dorpskern in praktijkboek Publieke Ruimte
De vernieuwde dorpskern van Waarschoot is één van de veertig projecten dat is opgenomen in het 8ste Praktijkboek Publieke Ruimte van Infopunt Publieke Ruimte (tot voor kort Steunpunt Straten). Het boek werd op dinsdag 3 maart bekendgemaakt op het Congres Publieke Ruimte en is een referentiewerk ...
lees meer
Oproep handelaars Belgerinkel 2015
De gemeente Waarschoot organiseert ook in 2015 de actie “Met Belgerinkel naar de winkel” die loopt van 25 april tot 30 mei 2015. Handelaars die willen deelnemen, kunnen zich inschrijven vóór 15 maart 2015 via de inschrijvingsbrief die ze begin maart ontvangen of via de milieuambtenaar, tel. 09 2...
lees meer
Ier klabme wuldere Woarschuuts
Grebbe, ’t ibberste, tsiebn, poddekarie, kolleblommen … De gemeentelijke cultuurraad en cultuurdienst verzamelden een kleine selectie uit het Waarschootse dialect in een gloednieuw woordenboekje. De geselecteerde woorden werden over 30 pagina’s en in 9 thema’s verdeeld, van ‘komen eten’ over ‘pl...
lees meer
Wegenwerken 'T Hand van 02/03/15 tot 30/04/15
Op maandag 2 maart 2015 starten wegenwerken in ’T Hand. Hiermee wil het gemeentebestuur de overlast door de bestaande betonplaten aanpakken. De werken zijn opgedeeld in twee zones. Bij normale (weer)omstandigheden zal er tot eind april 2015 verkeershinder zijn. ’T Hand: bebouwde zone Vanaf 2 maa...
lees meer
Zwerfvuilactie 21/03/2015
Onze gemeente ligt jammer genoeg nog vaak vol blikjes, flesjes en ander afval die achteloos worden achtergelaten… Het zwerfvuil verstoort de netheid van onze gemeente, vervuilt de natuur in de wegbermen en waterlopen én verhindert de maaiwerkzaamheden van de bermen. Omdat vele handen het werk li...
lees meer
Enquête: hoe leefbaar is Waarschoot?
Vul de enquête in en win een bezoek van de Rural Vibes Roadshow! In het kader van het Europese project Rural Alliances verzamelt Plattelandscentrum Meetjesland gegevens over de leefbaarheid in onze regio. De resultaten worden samen met die van de andere Europese partners geanalyseerd door de Phi...
lees meer
Eerste Repair Café in Waarschoot
De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (GEMINA) organiseert op zaterdag 28 maart 2015 het eerste Repair Café van Waarschoot. Elektriciens, naaisters en een fietsenmaker staan er klaar om bezoekers te helpen bij alle mogelijke reparaties. We gooien ontzettend veel weg. Ook voorwerpen w...
lees meer