Opzoekingen archief

In het archief worden de documenten afkomstig uit de gemeentelijke administratie sinds de 19de eeuw tot op de dag van vandaag bewaard.

Inzage is mogelijk indien de geldende wetgeving dit toelaat en tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Gelieve je eerst aan te melden bij de dienst secretariaat & onthaal op de 1ste verdieping van het gemeentehuis.

Het is enkel mogelijk om archiefstukken te ontlenen na aanvraag bij en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Openingsuren & contact

Secretariaat & onthaal

adres
Dorp 19950 Waarschoot
Tel. tel.
09 250 59 00
Fax fax
09 250 59 55
e-mail
secretariaat@waarschoot.be