Recyclagepark

Op het recyclagepark aan het Stationsplein kunnen inwoners en bedrijven van Waarschoot terecht voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen of vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Sinds 1 januari 2016 zijn we afgestapt van de zomer-en winterregeling en is het recyclagepark doorheen het jaar open volgens dezelfde uurregeling.  Hierdoor is het park voortaan 23 uur per week open, wat maar liefst 4,5 uur meer is dan in de oude zomer/winterregeling.

Openingsuren

 • maandag: gesloten
 • dinsdag: 14.00 - 17.00uur
 • woensdag: 09.00 - 12.00uur en 14.00 - 17.00uur
 • donderdag: gesloten
 • vrijdag: 09.00 - 12.00uur en 14.00 - 19.00uur
 • zaterdag: 09.00 - 12.00uur en 14.00 - 17.00uur
 • zon- en feestdagen: gesloten

Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen, vreemd aan de dienst. Op zon- en feestdagen is het recyclagepark niet toegankelijk.

Tips voor een vlot bezoek aan het recyclagepark

 • Vermijd klassieke piekmomenten: net na openingstijd, zaterdagen, schoolvakanties en de eerste openingsdag na een feestdag.

 • Een bezoek aan het recyclagepark begint met een goede voorbereiding thuis:
  • Bespaar jezelf een overbodige rit naar het recyclagepark en wees zeker dat al het afval dat je kwijt wil wel degelijk thuis hoort op het recyclagepark.
  • Sorteer je afval reeds thuis. Met andere woorden, plaats je afval overzichtelijk in de wagen of de aanhangwagen zodat de parkwachter snel een idee krijgt van welke afvalfracties je aanbrengt. Met een onoverzichtelijke berg afval krijg je helaas geen toegang tot het recyclagepark of betaal je het multistroomtarief (25 euro/m³)
  • Stukken die uit meerdere materialen bestaan (bv. hout, metaal, glas, …) demonteer je best ook vooraf zodat je niet te veel tijd verliest op het recyclagepark of andere bezoekers hindert. Bij de ingang van het recyclagepark moet je stoppen om je aan te melden met je elektronische identiteitskaart en koopknipkaart. Je houdt je identiteitskaart en koopknipkaart dus bij de hand om de aanmelding vlot te laten verlopen.
 • De parkwachter kijkt welke afvalsoorten en hoeveel van elke afvalsoort je hebt meegebracht. Afhankelijk hiervan worden de nodige knippen op je koopknipkaart aangebracht. Je kan ook elektronisch te betalen.

 • Pas nu kan je het recyclagepark betreden en alle afvalstoffen in de juiste containers en recipiënten deponeren. Bij twijfel, kan je steeds de parkwachter om raad vragen.

Voor wie

Het recyclagepark van Waarschoot is enkel toegankelijk voor:

 • inwoners van Waarschoot: elk gezin wonende te Waarschoot, elke vereniging of VZW in Waarschoot, houders van het goedgekeurde en geldige formulier “Aanvraag inzake het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen op het recyclagepark te Waarschoot”* (zie downloads).
 • ondernemingen die in Waarschoot gevestigd zijn: zelfstandigen, KMO’s, vrije beroepen en (landbouw)bedrijven, houders van het goedgekeurde en geldige formulier “Aanvraag inzake het aanbrengen van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark te Waarschoot" ** (zie downloads).

 

* De aanvraag inzake het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen op het recyclagepark te Waarschoot kan worden ingediend bij de dienst grondgebiedzaken, sectie milieu in de volgende gevallen:

 • Bouwers en verbouwers op het grondgebied van Waarschoot die hier nog niet gedomicilieerd zijn, kunnen het formulier aanvragen aan de hand van hun aankoopakte.
 • Huurders van een woning in Waarschoot die, alvorens de woning te betrekken,nog huurderswerken willen uitvoeren en hier nog niet gedomicilieerd zijn, kunnen het formulier aanvragen aan de hand van hun huurovereenkomst.
 • Overlijden / verhuis naar (woon)zorgcentrum: personen, niet gedomicilieerd in de gemeente, die een woning in Waarschoot dienen leeg te halen na een geval van overlijden of verhuis naar een (woon)zorgcentrum kunnen het formulier aanvragen aan de hand van een attest “historiek van wonen” (te verkrijgen bij de dienst burgerzaken).
 • Tweede verblijf: personen met een tweede verblijfplaats op grondgebied van Waarschoot kunnen het formulier bekomen aan de hand van hun aankoopakte.

In alle andere gevallen dient de aanvrager een gemotiveerd schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen dat zal beslissen over de toekenning en de termijn van geldigheid van de aanvraag.

**De aanvraag inzake het aanbrengen van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark te Waarschoot kan ingediend worden bij de dienst grondgebiedzaken, sectie milieu wanneer personen, niet gedomicilieerd in de gemeente, afvalstoffen op het recyclagepark aanvoeren in opdracht van een onderneming gevestigd in de gemeente.

Voorwaarden

 • Voor de aanvoer van zowel gratis als betalende fracties moet de gebruiker zijn identiteitskaart meebrengen.
 • Raadpleeg in het politiereglement van het recyclagepark welke afvalstoffen wel of niet mogen aangebracht worden op het recyclagepark.
 • Om alles in goede banen te leiden op het recyclagepark werd een reglement opgesteld. Het reglement is beschikbaar aan de ingang van het recyclagepark (ter hoogte van het portierhuisje) of kan je nalezen in het politiereglement van het recyclagepark.

Kostprijs

Elektronisch betalen

Elke bezoeker kan elektronisch betalen op het recyclagepark zelf. Makkelijk voor u en voor ons!

Koopknipkaarten

Elke bezoeker betaalt per bezoek aan het recyclagepark het tarief per afvalsoort met de daartoe bestemde koopknipkaart.

De koopknipkaart:

 • heeft een waarde van 10 euro en is onderverdeeld in 10 knipvakken, elk met een waarde van 1 euro;
 • bevat een apart knipvakje dat inwoners van de gemeente recht geeft op de gratis aanbreng van 1 hechtgebonden asbestcement golfplaat of een vergelijkbare hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal;
 • is onbeperkt geldig.
 • De vroegere koopknipkaarten van 25 euro en 12,50 euro blijven geldig.

 

Verkooppunten koopknipkaarten

 • dienst burgerzaken in het gemeentehuis, Dorp 1

 

Openingsuren & contact

Recyclagepark

adres
Stationsplein9950 Waarschoot
Tel. tel.
09 250 59 17
Fax fax
09 250 59 55
e-mail
milieu@waarschoot.be