naar inhoud

Te wijzigen straatnamen zijn bekend

01 december ’17 (vr)
Er bestaan momenteel verschillende identieke of sterk gelijkende straatnamen in de drie gemeenten. Om geen verwarring te doen ontstaan bij bpost en bij oproepen naar de brandweer, politie of MUG is het aangewezen om deze straatnamen te wijzigen op het moment van de fusie (1 januari 2019).

Objectieve criteria

Een selectie van de te wijzigen straatnamen gebeurde op basis van objectieve criteria. In de eerste plaats werd gekeken naar het aantal huisnummer per gelijk(aardige) straat. Indien het aantal huisnummers niet significant verschillend is, werd rekening gehouden met het aantal zelfstandigen in de straat, het verwarrend karakter van de straat en de huisnummering en de eventuele historische link tussen de straatnaam en de locatie.

Uiteindelijk werd beslist dat volgende 30 straatnamen moeten wijzigen:

 

Lovendegem Waarschoot Zomergem
Azaleastraat Azaleastraat Bekestraat
Berkestraat Bos Berkenstraat
Bosstraat Bremstraat Bosstraat
Kerkstraat Dorp Grote Baan (hernummering)
Lievestraat Sparrenstraat Kapellestraat
Nieuwstraat Sportstraat Kasteeldreef
Peperhoek Veldeken Kerkstraat
Populierstraat Veldstraat Molenstraat
  Verbindingsweg Schauwbroeckstraat
  Zandstraat Vijverstraat
  Lindestraat  
Totaal: 8 Totaal: 11 Totaal: 10

 

Communicatie- en inspraaktraject

De drie gemeenten hechten ook in dit dossier veel belang aan een correcte communicatie en inspraak voor de betrokken bewoners en zelfstandigen van de straten waarvan de naam moet wijzigen.

Volgend traject wordt doorlopen:

  • - Nieuwe straatnamen opvragen bij bewoners + cultuurraad/werkgroep archief
  • - Selectie van straatnamen op basis van door het federaal adressencomité aanbevolen criteria
  • - Advies bpost
  • - Colleges keuren de lijst van voorgestelde straatnamen voor de eigen gemeente goed
  • - Verkiezing van de straatnamen: 1 stem per bewoner van de straat, meeste stemmen wint
  • - Colleges keuren de lijst van de verkozen straatnamen voor de eigen gemeente goed
  • - Voorlopige vaststelling straatnamen in de gemeenteraad
  • - Openbaar onderzoek
  • - Definitieve vaststelling straatnamen in de gemeenteraad

Compensatie voor inwoners en zelfstandigen

Vanuit Vlaanderen wordt momenteel de impact van een straatnaamwijziging voor inwoners en zelfstandigen in kaart gebracht. In de loop van 2018 verwachten we hiervan de definitieve resultaten.

Vanuit de drie gemeentebesturen wordt overwogen om onder bepaalde voorwaarden (deels) tussen te komen in de kosten die een gevolg zijn van de straatnaamwijziging. Hierover volgt later meer info.

Nieuwsoverzicht