naar inhoud

Fusie tussen Waarschoot, Zomergem en Lovendegem

22 september ’17 (vr)
De plannen voor een intensieve samenwerking tussen de gemeenten Waarschoot, Zomergem en Lovendegem gaan over in het uitwerken van een fusie vanaf 1 januari 2019. De nieuwe gemeente zal 26.000 inwoners tellen. We krijgen hiervoor een financiële bonus van 12,9 miljoen euro van de Vlaamse Overheid.

Voordelen voor de inwoners
Een fusie brengt een financieel voordeel voor de inwoners omdat de belasting zal verlagen. Maar de voordelen gaan verder dan enkel financieel. Door te fusioneren wordt de dienstverlening (ook de digitale) versterkt en kunnen we beter inspelen op de nieuwe noden aan een betaalbare prijs. We bundelen de expertise van onze diensten. Het gemeentehuis blijft open in de drie gemeenten en we blijven inzetten op vrije tijd, voet- en fietspaden, wegen en rioleringen, jeugdwerk en kwalitatieve kinderopvang. Ook de nieuwe uitdagingen zoals klimaat, vergrijzing en communicatie krijgen een plaats.

Inspraak
De inwoners zullen intensief betrokken worden via info- en inspraakmomenten. De keuze van de naam voor de nieuwe gemeente maakt ook deel uit van het inspraakproces.

Volgende stappen
De fusie zal goed voorbereid worden. Op 28 september 2017 is er in elke betrokken gemeente een extra bijeenkomst van de gemeenteraad voor de principiële goedkeuring. Daarna volgt de opstart van werkgroepen met politici en ambtenaren. Het traject van inspraakmomenten met inwoners zal parallel lopen. Eind december 2017 moet de fusie dan definitief worden goedgekeurd in de gemeenteraad.

Infovergaderingen
Na de principiële goedkeuring worden infomomenten georganiseerd:
Zomergem - 11 oktober om 20u in het Gemeenschapscentrum
Lovendegem - 12 oktober om 20u in de Raadzaal
Waarschoot - 16 oktober om 20u in De Kring

Nieuwsoverzicht