naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Stemmen bij de verkiezingen

12 september ’18 (wo)
Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht ook al bevindt hij zich in het buitenland.
België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:
 1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
 2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 3. Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
 4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
 5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.
Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen voortaan altijd samen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.
Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
 

14 oktober 2018

Op 14 oktober zijn er lokale en provinciale verkiezingen. Die dag kiezen we de nieuwe samenstelling voor de gemeenteraden en de provincieraden.

Gemeenschappelijke lijsten voor Lovendegem, Waarschoot en Zomergem

Er zullen gemeenschappelijke kandidatenlijsten zijn voor Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Je zal dus in de drie gemeenten op dezelfde kandidaten kunnen stemmen. De verkozen gemeenteraadsleden zullen het eerste gemeentebestuur vormen van de nieuwe gemeente Lievegem.

Stembureaus in Waarschoot

Alle stemplichtigen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Waarschoot ontvangen een oproepingsbrief in de bus. Het kan zijn dat nieuwe inwoners die kort voor de verkiezingen in Waarschoot ingeschreven zijn, nog in hun vorige gemeente of stad hun stem moeten uitbrengen.
Het stembureau waar je je moet aanmelden, staat vermeld op je oproepingsbrief.
De stembureaus zijn open van 8.00 u. tot 15.00 u.
 

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde). 
 • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Procedure

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau.
Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht te stemmen.
In Waarschoot wordt er elektronisch gestemd. De stemprocedure verloopt als volgt: 
 1. Steek de kaart in de stemcomputer in de richting van de pijl tot aan de streep  
 2. Volg de instructies op het scherm  
 3. Breng je stem uit (eerst gemeenteraad, dan provincieraad)
 4. Bevestig je stem 
 5. Neem jouw stembiljet 
 6. Vouw dit stembiljet dubbel met de tekst naar binnen 
 7. Neem de kaart terug en verlaat het stemhokje
 8. Geef de kaart terug aan een lid van het stembureau 
 9. Ga naar stembus en scan de barcode op uw stembiljet  
 10. Vouw je stembiljet opnieuw en stop het in de stembus
Bekijk hier een animatiefilmpje over hoe je stemt.

Kom oefenen!

Om je goed voor te bereiden, kan je in het gemeentehuis oefenen op de stemcomputer. Oefenen kan op 2 en 9 oktober van 16.00 uur tot 18.30 uur en op zaterdag 6 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Uitzonderingen

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt komen om jouw stem uit te brengen. In dat geval kun je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Lees meer over stemmen met een volmacht.

Wat meebrengen

 • oproepingsbrief
 • identiteitskaart

Meer info

Tijdens de verkiezingen wordt er voor mensen met een handicap een aantal extra faciliteiten voorzien.
Er is per locatie parkeerplaats voor gehandicapten en per kiesbureau een aangepast stemhokje. De aangepaste stemhokjes kunnen ook gebruikt worden voor mensen die slecht te been zijn.
Meld je aan in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat.
Indien nodig, kun je hulp vragen aan de voorzitter van het stembureau.
Nieuwsoverzicht