naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gemeentelijke schattingscommissie voor schade aan teelten zal worden ingezet

08 augustus ’18 (wo)
Droogte zomer 2018 - indienen schadedossiers door land- en tuinbouwers en vaststelling door de gemeentelijke schattingscommissie voor schade aan teelten

Heb je als land- of tuinbouwer gronden in Waarschoot en hebben je gewassen schade geleden door de droogte? 

Je kan een schadedossier indienen bij de gemeente Waarschoot met de vraag om de gemeentelijke schattingscommissie te laten samenkomen.

Je vindt alle informatie én het aangifteformulier terug op deze pagina: http://www.waarschoot.be/product/134/schade-aan-land--en-tuinbouwteelten

 

De gemeentelijke schattingscommissie zal begin september samenkomen om de voorlopige schade vast te stellen.  Er wordt dan gecontroleerd als de aangegeven schade veroorzaakt werd door de droogte.  Net voor de oogst komt de schattingscommissie dan eventueel nog een tweede maal bijeen voor een definitieve vaststelling van de schade.

Om alles in goede banen te leiden, vragen we vriendelijk om je dossier ten laatste op 31 augustus 2018, voor 12.00 uur, in te dienen bij de dienst grondgebiedzaken, sectie milieu, Dorp 1/1, 9950 Waarschoot of milieu@waarschoot.be

Contacteer ons zeker (tel. 09 250 59 17 of milieu@waarschoot.be) wanneer er zich speciale omstandigheden (vervroegde oogst, …) voordoen na het indienen van uw schadedossier.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Dorp 1/19950 Waarschoot
Tel. tel.
09 250 59 17
Fax fax
09 250 59 55
e-mail
milieu@waarschoot.be

Lees meer artikels over