naar inhoud

Wijziging wetgeving erkenning van een kind

15 maart ’18 (do)
Vanaf 1 april 2018 gaat er een nieuwe wet in voege waarbij ambtenaren van de burgerlijke stand preventief moeten optreden tegen frauduleuze erkenningen. Deze wet moet toegepast worden op alle erkenningen.

Wat verandert er concreet?

Vanaf 1 april 2018 kan een erkenning enkel nog gebeuren in de gemeente waar het kind, de erkenner of persoon die vooraf toestemming moet geven ingeschreven is. Bij een erkenning in de geboorteakte (net na geboorte) blijft dit de plaats waar het kind geboren is.

Welke documenten heb ik nodig?


Geboorteaktes van kind (indien na de geboorte) + geboorteakte van de erkenner (In sommige gevallen is er ook een geboorteakte nodig van de ouder van wie de afstamming reeds vaststaat). 

Bij personen in België geboren of waarvan de akte in België is overgeschreven vraagt

de ambtenaar van de burgerlijke stand deze stukken op. Hou er zeker rekening mee dat dit enkele dagen kan duren.

TIP: vraag deze ongeveer een week op voorhand aan via ons E-loket (www.waarschoot.be) en duidt aan dat u dit nodig heeft voor een erkenning. Zo zal de akte al klaarliggen wanneer jullie langskomen.

 

Indien er geen inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister is, dient men een bewijs nationaliteit, burgerlijke staat en bewijs van inschrijving of actuele verblijfplaats voor te leggen.

Bij twijfel kunnen deze documenten ook gevraagd worden aan iemand die ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Bij erkenning vóór de geboorte dient men nog steeds een attest van arts of vroedvrouw met de vermoedelijke bevallingsdatum mee te brengen.

OPGELET: Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt vragen wij een beëdigde vertaling van de documenten.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Dorp 19950 Waarschoot
Tel. tel.
09 250 59 60
Fax fax
09 250 59 55
e-mail
burgerzaken@waarschoot.be

Lees meer artikels over