naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Lokaal Mondiaal Beleid LoWaZoNe start een afvalproject in Senegal

20 maart ’18 (di)
LoWaZoNe heeft een stedenband in Senegal. Naast projecten in onderwijs en gezondheidszorg start nu ook een project rond afvalbeheer in het dorpje Thor in de gemeente Diender.

De gemeenten Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele hebben een stedenband met drie gemeenten in Senegal : Keur Moussa, Pout en Diender ofwel KeMoPoDi. KeMoPoDi ligt in het westen van Senegal, op zo’n 50km van de hoofdstad Dakar, in de regio Thiès. In 2008 werden de eerste stappen gezet naar een stedenband. Twaalf inwoners van de LoWaZoNe-gemeenten reisden toen naar Senegal waar ze kennis maakten met de bestuurders en inwoners van KeMoPoDi. In maart 2011 werd de samenwerking officieel door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Sindsdien werden vele projecten uitgewerkt, reisden delegaties heen en weer en werden de banden versterkt. In 2018 bestaat het partnerschap 10 jaar.

LoWaZoNe heeft een stedenband in Senegal. Naast projecten in onderwijs en gezondheidszorg start nu ook een project rond afvalbeheer in het dorpje Thor in de gemeente Diender.

Afval is een groot probleem op veel plaatsen in Senegal. Er bestaat geen gestructureerde afvalophaling of –verwerking en er is geen riolering. Afval wordt er gewoon weggegooid: op de straten, rond de huizen, langs de spoorweg en op storten aan de rand van het dorp. Dit heeft een nefast effect op het milieu en op de gezondheid. Het afval trekt ongedierte aan en de plassen water op het afval vormen een geschikte habitat voor de malariamug.

Het is niet toevallig dat het afvalproject wordt gestart in het dorpje Thor. De inwoners richtten er een milieucomité op en doen reeds geruime tijd inspanningen om de ergste vormen van zwerfvuil aan te pakken. Met de financiële ondersteuning van de LoWaZoNe is het mogelijk om dit probleem grondig aan te pakken. Het project wordt ter plaatse opgevolgd door een lokale NGO. Alle 5000 inwoners van Thor, verspreid over acht wijken, zullen bij het project worden betrokken.

Een veelbelovend afvalproject

Bij alle huishoudens worden twee afvalbakken geleverd: één voor composteerbaar materiaal en één voor restafval. Een ophaalsysteem met ezels en karren zorgt ervoor dat het vast afval op gereguleerde stortplaatsen terechtkomt. GFT wordt gecomposteerd op een vaste plaats en de compost wordt verkocht. Voor het afvalwater voorziet het project de aanleg van tien sterfputten op enkele erven.

Het is belangrijk dat afvalbeheer op lange termijn blijft voortbestaan in Thor. Daarom wordt van de inwoners een kleine financiële bijdrage gevraagd voor de afvalophaling en gaat er veel aandacht naar opleiding en opvolging. Het milieucomité van Thor organiseert bijeenkomsten om de inwoners te wijzen op de gezondheidsrisico’s die zijn verbonden aan het huidige slechte beheer van afval en ze te informeren over sorteren en recycleren. Bijzondere aandacht gaat naar vorming voor de leerkrachten van de school van Thor zodat zij de kinderen van jongs af aan kunnen motiveren voor een propere omgeving.

Als dit initiatief succesvol is, kan het dienen als voorbeeld voor de andere dorpen in KeMoPoDi!

Volg het project binnenkort op www.lokaalmondiaallowazone.be en in de volgende edities van de gemeentelijke infokrant . Voor meer informatie, contacteer Staf Laget, voorzitter van Werkgroep KeMoPoDi of Astrid Ghysels, deskundige Lokaal Mondiaal Beleid.

 

Nieuwsoverzicht