Evenementenloket

Wil je een voor publiek toegankelijk evenement (fuif, kermis...) organiseren dan moet je dit via het meldingsformulier melden aan het gemeentebestuur waar het evenement plaatsvindt. Met het formulier overloop je alle noodzakelijke aspecten waar je als organisator rekening mee moet houden.

Door het evenementenformulier in te vullen, bevestig je ook de bepalingen uit het evenementencharter na te leven (zie downloads). Het evenementencharter is een afsprakennota die de politie, gemeentebesturen, jeugddiensten en jeugdraden van de LoWaZoNe maakten voor een evenementenvriendelijk klimaat in onze gemeenten.

Wil je een beknopt overzicht van alle verplichtingen en handige tips bij het organiseren van een evenement in de LoWaZoNe (publiek of privé), raadpleeg dan zeker ook de evenementengids LoWaZoNe bij de downloads.

Raadpleeg tenslotte ook het GAS-reglement LoWAZoNe. Inbreuken hierop worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.

Hoe aanvragen

Als organisator van een voor het publiek toegankelijk evenement moet je ten minste 12 weken vóór het evenement:

  • het evenementenformulier invullen via het e-loket of
  • het evenementenformulier aanvragen bij de jeugddienst en ingevuld terug bezorgen.

 

Kostprijs

Erkende verenigingen uit de sport-, cultuur- of jeugdraad kunnen subsidies aanvragen wanneer zij een fuifzaal, fuiftent, … huren. Erkende verenigingen uit de jeugdraad kunnen daarnaast ook subsidies aanvragen voor de inzet van een erkende securityfirma op hun evenement.

 

Afhandeling

De jeugddienst behandelt je melding en bezorgt deze, afhankelijk van het evenement, aan het college van burgemeester en schepenen, de politie, brandweer, afdeling gemeentewerken (bijzondere verkeersmaatregelen, plaatsen van publiciteitsbordjes) en milieudienst (toelating hogere geluidscategorie).

 

Als één van de betrokken partijen het nodig acht, wordt een coördinatievergadering belegd en wordt aan de organisator gevraagd een veiligheidsdossier op te maken.

E-loket

  • Evenementenformulier

    Formulier
  • Uitlening van gemeentelijke materialen aanvragen

    Formulier

Openingsuren & contact

Jeugd & Cultuur

adres
Dorp 19950 Waarschoot
Tel. tel.
09 250 59 54
Fax fax
09 250 59 55
e-mail
jeugd.cultuur@waarschoot.be
Cover evenementengids LoWaZoNe